Category

Nezaradené

Energetické hry na KET

By | Nezaradené


Pred príchodom na Energetické hry je potrebné sa zaregistrovať cez tento formulár:

https://forms.office.com/e/WivvW6PHPs 

Premýšľaš kam pôjdeš na vysokú školu?
Príď sa pozrieť k nám a odštartuj svoju kariéru odborníka v oblasti energetiky.

ČO VÁS ČAKÁ?
V rámci Energetických hier prejdete niekoľko stanovísť, na ktorých si budete môcť vyskúšať zariadenia, ktoré používame v našom odbore. Zároveň vám predstavíme hlavné činnosti katedry, navštívite naše laboratória a ukážeme vám vybavenie našej katedry. V termíne 7.2. bude k dispozícii aj firma Vaillant Group, zameraná na produkty pre vykurovanie, chladenie a ohrev vody.

KEDY?
11.4.2024 štvrtok, presný čas konania ti napíšeme po registrácii cez formulár.

KDE?
Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta (budova BC, 3. poschodie)
Žilinská univerzita v Žiline 

AKO SA K NÁM DOSTANETE?
https://studujket.sk/ako-sa-k-nam-dostanete/ 

O ŠTÚDIU (pozor prihlášku je potrebné podať do 30.4.2024):
Štúdium u nás sa zameriava na: 

  • znižovanie energetickej náročnosti objektov,
  • optimalizáciu spotreby energie v rôznych odvetviach,
  • využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
  • simulácie tepelných javov a prúdenia tekutín s využitím softvéru,
  • znižovanie zaťaženia životného prostredia z rôznych procesov,
  • optimalizáciu zdrojov tepla,
  • znižovanie produkcie emisií zo spaľovania,
  • využívanie odpadového tepla,
  • realizáciu energetických certifikátov a auditov,
  • projektovaním vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení.

Ako sa k nám dostanete?

By | Nezaradené
AUTOBUSOM
Z vlakovej/autobusovej stanice na UNIZU (a tiež naspäť)

Linka č. 30
Nástupná zastávka: Železničná stanica (v blízkosti autobusovej zastávky, po príchode vlakom je potrebné prejsť na druhú stranu cesty)
Výstupná zastávka: Univerzitná 

TROLEJBUSOM
Z vlakovej/autobusovej stanice na UNIZU

Linka č.4 a Linka č.1
Nástupná zastávka: Železničná stanica (v blízkosti vlakovej stanice)
Výstupná zastávka: Žilinská univerzita

Z UNIZY na vlakovú/autobusovú stanicu
Linka č.4 a Linka č. 14
Nástupná zastávka: Žilinská univerzita
Výstupná zastávka: Železničná stanica (v blízkosti vlakovej stanice) 

AUTOM

Pri univerzite je možné parkovať na viacerých platených a neplatených parkoviskách, ich vyznačenie nájdete na tejto mape.

Neplatené parkoviská:
1) nájdete medzi budovou BG a zastávkou Univerzitná (viď pravú časť mapy v blízkosti UPC). 
2) medzi hlavnou cestou a budovou AS
3) vedľa budovy NM – Nová menza (viď. dolná časť mapy)
okrem týchto parkovísk je tiež možné zaparkovať pri obchodnom centre OC Dubeň alebo vedľa lesoparku.

Ostatné parkoviská vyznačené na mape sú platené, pričom sa platí za každú začatú hodinu. Do 15 min je parkovanie bezplatné. 

 

Po príchode do blízkosti areálu ŽU je potrebné, aby ste sa dostali pred budovu Strojníckej fakulty, na tejto mape označená ako budova BC.

následne prejdete cez vrátnicu (turnikety) popri schodisku na koniec chodby, po pravej strane budete mať výťah. Katedra sa nachádza na 3. poschodí, po vystúpení z výťahu ju budete mať po vašej pravej strane.

Kontaktné osoby pre DOD:

prof. Ing. Radovan Nosek, PhD.
Radovan.Nosek@fstroj.uniza.sk
+421 41 513 2863

doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.
Michal.Holubcik@fstroj.uniza.sk
+421 41 513 2855

 

 

Naše priestory

By | Nezaradené

Prehľad našich učební

Učebňa BC309

Učebňa BC310

Učebňa BB316 Počítačová učebňa

Prehľad našich laboratórií

BC 310b Laboratórium čistých priestorov

 

BE 108 Laboratórium analýzy palív

 

BE 109 Laboratórium merania v technike prostredia

 

BI 005 Laboratórium nízkopotenciálnych zdrojov tepla

 

BI 006 Laboratórium zdrojov tepla

 

BI 021 Laboratórium alternatívnych zdrojov tepla

 

 

BI 022 Laboratórium anemometrie

Oddychová zóna

Efektívne čarovanie s energiou

By | Nezaradené

„Už vieš čo budeš robiť po maturite? Ktorú výšku si si vybral?“ Tak týmito otázkami ťa už isto „bombardujú“ v škole, doma i v tvojom širšom okolí. Je ale možné, že Ty v tom ešte nemáš úplne jasno…

Ponúkame ti preto inšpiráciu, ako sa uplatniť a byť aj prospešný budúcnosti. Z rozhovoru s doc. Ing. Michalom Holubčíkom, PhD. z Katedry energetickej techniky Strojníckej fakulty UNIZA  sa dozvieš ako sa stať energetickým guru, vyhľadávaným odborníkom prinášajúcim úžitok svojmu okoliu i svetu a Merlinom doby zelenej.

Energetika, znižovanie energetickej náročnosti, energetická efektívnosť či sebestačnosť sa v dnešnej dobe skloňujú pomerne často. Mnohí však majú o obsahu týchto pojmov len hmlistú predstavu. Môžete nám priblížiť čo sa pod nimi skrýva a čo taký energetický „guru“ z vašej katedry pokrýva?

Na našej Katedre energetickej techniky, pripravíme študenta pre prax v širokom spektre oblastí. Získava tu „multižánrové“ využitie. V prvom rade študuje na strojníckej fakulte a tak dostáva základy z každej oblasti strojníctva a techniky. Zasahujeme pritom do rôznych priemyselných odvetví, do „veľkej“ energetiky, ale aj do stavebníctva – teda pre lepšiu predstavu – do technického zabezpečenia budov: do vykurovania, klimatizácie, ale aj vetrania či hluku. Naši absolventi môžu byť projektantami v tejto oblasti, ale môžu sa venovať aj zeleným energiám, napr. geotermálnej energii, či všeobecnejšie energii z obnoviteľných zdrojov a jej využitiu v praxi.

Spomínate obnoviteľné zdroje energie. Znamená to, že štúdium na vašej katedre je zamerané environmentálne?

Áno, aj. Študent samozrejme spoznáva štandardné palivá a zdroje energie, ako je napríklad uhlie, ropa, zemný plyn, ktoré majú svoje výhody a nevýhody.   Naučí  sa myslieť nielen ekonomicky, ale aj  ekologicky. S ohľadom na ďalšie aspekty: emisie, vyčerpateľnosť, negatívny dopad na životné prostredie a ľudské zdravie. Sme moderná univerzita a uvedomujeme si, že máme zodpovednosť, resp. úlohu pri energetickej transformácii spoločnosti. Preto aj na UNIZe časť energie využívame z fotovoltických panelov a z geotermálnych vrtov.  V náplni odboru  odzrkadľujeme aktuálne trendy.  Študent sa môže zamerať na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, využívanie moderných technológií geotermálnej energie a rekuperácie, ale aj na meranie hluku a vysporiadanie sa s ním. Všetko môže prepojiť s praktickou skúsenosťou v labáku i v „teréne“.

Čiže uplatnenie majú vaši absolventi pomerne široké…

Áno. Všade okolo nás sú stroje a zariadenia, ktoré energiu či už vyrábajú alebo spotrebúvajú. Odborníci, ktorí vedia „čarovať“ – vymýšľať a vyladiť systémy tak, aby boli energeticky efektívne využité, budú stále žiadaní.

Oblasti ich uplatnenia sa veľmi prelínajú od strojov a zariadení cez stavby, rôzne technologické procesy a v rôznych oblastiach ich vplyvu na  naše bezprostredné prostredie. Študent má tak priestor zvoliť si svoju špecializáciu alebo preferencie pre budúce uplatnenie. Môže sa stať špecialistom v projektovaní alebo aj konštruovaní vykurovacej a klimatizačnej techniky, ale môže sa zapojiť aj do rôznych inovačných energetických projektov, ktoré posúvajú kvalitu nášho životného prostredia na vyššiu úroveň. Mám na mysli rôzne progresívne technológie na využívanie slnečnej, veternej, geotermálnej energie a tiež energie z biomasy.

Pristavme sa ešte pri domácnostiach. Aký osoh môžu mať „domácnosti“ z vašich absolventov?   

Z vedeckých štúdií vyplýva, že najviac sa dnes na znečisťovaní ovzdušia okrem dopravy podieľajú práve domácnosti rôznymi kotlami a pieckami pri výrobe tepla počas spaľovania tuhého paliva. Keď sa v zime prejdeme po ulici s rodinnými domami, môžeme to nielen vidieť, ale najmä cítiť. Nepriaznivý vplyv na zdravie človeka je však len jedna strana mince, tou druhou je ekonomika a efektivita vykurovania. Dnes máme v domácnostiach okrem kotlov i rôzne druhy tepelných čerpadiel a tak  učíme efektívne narábať s energiami z rôznych zdrojov. Usilujeme sa synchronizovať systémy vykurovania, vetrania, chladenia tak, aby sme zbytočne nemíňali energiu navyše. Náš absolvent tu zasahuje do stavebníctva, energetickým auditom vie povedať, kde treba zatepliť, kde sa míňa najviac, čo treba zregulovať, kde by pomohlo zapojenie solárnych panelov, kde možno túto získanú energiu uskladniť, ako nastaviť spotrebiče…skrátka tak, aby vo výsledku bola spotreba nakupovanej energie čo najnižšia. To sa týka rodinných domov i bytoviek, kancelárií, skrátka budov ako takých. Odborne – technickej správy budov. Keď si uvedomíme, že podľa EU smerníc musí mať od roku 2020 každá nová budova takmer nulovú spotrebu energie a čoraz viac sa bude vyžadovať využívanie energie z obnoviteľných zdrojov – náš absolvent nebude mať nikdy  núdzu o prácu.

V priemyselných objektoch je to zrejme podobné…

Áno. K správe budov ako takej sa však pridružuje aj energetické hospodárstvo samotného výrobného procesu. Poviem príklad: pri energetickom audite sa zistí, že nejaká linka alebo zariadenie, napr. motor pri výrobe vytvára odpadové teplo, ktoré by sa dalo ešte ďalej využiť. Špecialista potom môže navrhnúť systém, ako s ním naložiť. Povedzme pri vykurovaní priľahlej administratívy, alebo na ohrievanie skleníka pri pestovaní paradajok. Ale tým, že jeho štúdium je zamerané strojársky, je napríklad schopný povedať, že tu tento motor s týmto meničom treba vymeniť za iný, ktorý má už nižšiu spotrebu energie. Opäť – uplatnenie v mnohých výrobných odvetviach. Tiež môže pracovať všade tam, kde sa rieši znižovanie energetickej náročnosti technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie, využívania obnoviteľných zdrojov energie a taktiež vypracovania energetických auditov.

Spomínali ste, že štúdium nie je iba čistou teóriou. Ako spolupracujete s firemnou praxou? Majú vaši absolventi šancu aj na medzinárodné uplatnenie?

Iste. Okrem toho, že si študenti môžu rôzne systémy nasimulovať v laboratóriách, máme partnerov, u ktorých si môžu prakticky overovať svoje vedomosti a zapájať sa do rôznych odborných projektov. Dokonca aj medzinárodných. Tak spolupracujeme napríklad s nórskou firmou Goodtech – Energy Recovery Technology alebo kanadskou firmou Triple D Bending. Ale aj s mnohými ďalšími. Tieto firmy často oslovujú našich študentov už počas štúdia s ponukou práce.