Naše priestory

By 2022-11-21Nezaradené

Prehľad našich učební

Učebňa BC309

Učebňa BC310

Učebňa BB316 Počítačová učebňa

Prehľad našich laboratórií

BC 310b Laboratórium čistých priestorov

 

BE 108 Laboratórium analýzy palív

 

BE 109 Laboratórium merania v technike prostredia

 

BI 005 Laboratórium nízkopotenciálnych zdrojov tepla

 

BI 006 Laboratórium zdrojov tepla

 

BI 021 Laboratórium alternatívnych zdrojov tepla

 

 

BI 022 Laboratórium anemometrie

Oddychová zóna